HRV | ENG

Usluge savjetovanja

KAROL Consulting nudi usluge savjetovanja u sljedećim područjima:strateška analiza zdravstvenog sustava; sustavi plaćanja pružatelja zdravstvenih usluga; ugovaranje s pružateljima usluga; ekonomske studije lijekova.

Savjetodavne usluge

Stručnost KAROL Consultinga očituje se u sljedećim područjima:

  • Strateške analize zdravstvenih sustava: procjena strukture sustava i pružanja zdravstvene zaštite uključujući vanbolničke pacijente, bolničke pacijente i hitnu medicinsku njegu.
  • Sustavi plaćanja pružatelja njege: radi podrške prikladnim poticajima i plaćanju po učinku
  • Djelovanje zdravstvenog osiguranja: paketi benefita i interakcija obveznog zdravstvenog osiguranja i privatnog zdravstvenog osiguranja
  • DRG sustavi i njihovo korištenje u svrhu upravljanja učinkom: DRG kodiranje, analize podataka, plaćanje temeljeno na DRG-evima, te korištenje DRG podataka za mjerenje kvalitete.
  • Reforma financiranja i ugovaranja s pružateljima: nabava zdravstvene zaštite, izrada ugovora i upravljanje ugovorom.
  • Ekonomske studije lijekova: analiza pred prijavu za postavljanje lijeka na liste lijekova koje subvencionira Vlada
  • Institucijski razvoj i izgradnja kapaciteta: raspodjela institucijske odgovornosti i odgovornosti za pružanje i financiranje usluga
  • Edukacija iz ugovaranja sa pružateljima usluga i iz implementacije DRG-a: razvoj vještina za ugovaranje temeljeno na učinku, te korištenje DRG tehnologije za mjerenje učinka
  • Menadžment promjena u zdravstvenom sektoru: rad s klijentima na promjeni pristupa i institucijske kulture radi postizanja ciljeva zdravstvene reforme

Kontaktirajte nas

Karol Consulting d.o.o.
Šestinski vrh 61
10 000 Zagreb
contact@karolconsulting.hr

Projekti

Naše iskustvo stjecano je kroz niz različitih projekata.

Pogledajte naše prethodne projekte za više informacija.